Geheime Boodschappen in de Kerk,
€ 1.95
de invloed en uitwerking van moderne christelijke muziek
Ook verkrijgbaar in het Spaans, Duits en Engels

De Verborgen Agenda,
€ 2.45
een boekje over de moderne kerkgroei beweging en ‘church planting’

Beproefd de Geesten,
€ 1.95
informatie over de drijvende krachten achter de kerkgroeibeweging.

Geschiedkundig Panorama,
€ 1.95
een overzicht van de profetie van de kleine horen en de 2300 dagen

De Vrouw in het Gezin en in de Kerk,
€ 2.00
is het Gods bedoeling dat een vrouw als pastor wordt ingezegend?

Tekenen en Wonderen,
€ 1.25
is het altijd het werk van God of ook een bron van misleiding?

Gebroken bakken die geen water houden,
€ 2.25
een bespreking van alternatieve vormen van aanbidding

Beproefde Valstrikken,
€ 1.25
nuchter en waakzaam zijn voor de gevaren die ons omringen

De onmisbare boodschap uit Gods heiligdom,
€ 2.25
het fundamentele werk wat Christus voor ons doet om ons te redden

De Vrucht van de Wijnstok,
€ 1.25
een uiteenzetting van het gebruik van wijn in de Bijbel

De Toekomst van Israël,
€ 3.50
welke rol speelt het volk Israël in de eindtijd? Deel I en II.

Een onwankelbaar fundament,
€ 1.25
de bijbelse positie van de vrouw en culturele omstandigheden

Door Zijn lichtglans verlicht,
€ 1.25
de noodzaak van het verkondigen van een zuivere boodschap

Matig wijngebruik of geheelonthouding?
€ 1.00
een urgente vraag voor oprechte christenen

Het betrouwbare Woord van God,
€ 2.00
bevat de Bijbel tegenstrijdige verschillen en onjuistheden?

Inspiratie en de Bijbel,
€ 1.00
hoe wij met de Bijbel als Gods Woord moeten omgaan

Brood en Wijn en het Paasfeest,
€ 0.50
gegiste wijn of druivensap - gezuurd of ongezuurd brood?

Het beste deel kiezen,
€ 0.50
een wetenschappelijke verhandeling over het gebruik van wijn

Strijden voor het geloof der Vaderen,
€ 1.95
is de traditionele visie over de tekenen aan de hemel betrouwbaar?

De Heilige Schrift,
€ 0.50
ontstaan, betrouwbaarheid en getuigenis van de Schrift

Beknopte Heilsgeschiedenis,
€ 1.00
een kort verslag der voornaamste bijbelse historische gebeurtenissen

Tienden, een Toets van Getrouwheid,
€ 2.25
een studie over het geven van wat God toekomt

Een Grote Schare van Verlosten,
€ 2.00
wie zijn de 144000 en wie vormen de Grote Schare?

Profetisch Perspectief,
€ 2.00
studie over de dispensatieleer en de Scofield Reference bijbel

Mount Carmel en de Boodschap van de Shepherd’s Rod,
€ 2.00
wie zijn zij en hoe betrouwbaar is hun boodschap?

The Hidden Agenda, A Look Beyond the Emerging Church,
€ 10.00 
engelstalig boek over Alpha, Willow Creek en Saddleback

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok