gebroken bakkenOm de kerkgroei te stimuleren en vooral ook om de jongeren in de kerk te kunnen houden moeten er nieuwe vormen van aanbidding worden toegepast.
De oude vertrouwde kerkdiensten worden voor de hedendaagse mens als saai en als afgedaan bestempeld. Er moet, ook in de kerk, gelijke tred worden gehouden met de snel veranderende ontwikkelingen en omstandigheden die zich in onze moderne eeuw voordoen. Doormiddel van populaire boodschappen, toneel, drama en eigentijdse christelijke muziek wordt ijverig gepoogd om de diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken en de belangstelling voor de kerk onder de mensen van vandaag levendig te houden.
De vraag die zich hierbij echter aandient en waar men niet of nauwelijks bij stilstaat is of de alternatieve aanbiddingsvormen Gods goedkeuring kunnen dragen.
In de Bijbel is op een gegeven moment ook sprake van een vernieuwde vorm van aanbidding die argeloos als een feest voor de Here werd bedreven. De principes die daarbij werden toegepast tonen een opmerkelijke overeenkomst met die van onze dagen. Stel u op de hoogte van de ingrijpende aspecten die onvoldoende worden beseft door het boekje Gebroken bakken die geen water houden zorgvuldig te lezen. Het is ieders goed recht en van groot belang om de sluikse gevaren die het geestelijk leven bedreigen op te merken en te beseffen waarheen de moderne vormen van christenzijn ons leiden en wat de uiteindelijke resultaten zullen zijn.

De brochure is te bestellen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok