vrouwgezinkerkVeel christenen hebben zich bezig gehouden met de positie van de vrouw in de kerk. Mogen vrouwen in Gods gemeente een leidinggevend ambt vervullen? Kunnen zij volgens de Bijbel worden ingezegend om op de kansel het Woord te verkondigen of moeten vrouwen in Gods gemeente zwijgen? In welke verhouding staat hun positie in de kerk tot de taak die zij in het gezin te vervullen hebben? Zijn de Schriftplaatsen die over de positie van de vrouw in Gods gemeente spreken gebaseerd op tijdgebonden omstandigheden en principes die in onze moderne samenleving niet meer van toepassing mogen worden geacht? Op al deze belangrijke vragen wordt in dit boekje een antwoord gegeven wat velen tot nadenken zal stemmen.

De brochure is te bestellen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok