gezondlevenIedereen wil graag gezond zijn. In de Bijbel vinden wij goede raadgevingen die het opvolgen meer dan waard zijn. Onze dagelijkse voeding en ook wat we regelmatig drinken bepaalt voor een groot gedeelte onze gezondheid. God heeft aanvankelijk een goed menu voor de mens vastgesteld. Toen de mens op een gegeven moment ook vlees mocht eten heeft God duidelijk scheiding gemaakt tussen rein en onrein. Het is voor een goede gezondheid de moeite waard om acht te slaan op de regels die God aan de mensen heeft gegeven. Velen denken dat de scheiding tussen reine en onreine dieren alleen aan het volk Israel is gegeven en mede in verband staat met de offers die zij in oud testamentische tijden in de tempel brachten. Proefondervindelijk onderzoek heeft echter duidelijk de waarde aangetoond voor onze gezondheid wanneer wij geen onrein voedsel tot ons nemen. Moge dit boekje een bescheiden bijdrage leveren om de wil van God aangaande onze gezondheid beter te leren kennen. Het zal ons zeker tot lichamelijk welzijn dienen wanneer wij de regels die God heeft gesteld in acht nemen.

De brochure is te bestellen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok