God heeft GESPROKEN

...................

de zevende dag is de sabbat. Ex. 20:1, 10

God heeft GESCHREVEN

...................

de zevende dag is de sabbat. Ex. 32:16. 34:28

God heeft BEVOLEN

...................

de zevende dag zult gij rusten. Ex. 23:12. 34:21

God heeft GEZEGEND

...................

de zevende dag als sabbat. Gen. 2:3. Ex. 20:11

God heeft GEHEILIGD

...................

de zevende dag als sabbat. Gen. 2:3. Ex. 20:11

God heeft ZELF GERUST

...................

op de zevende dag. Gen. 2:2. Ex. 31:17

God gaf het VOORBEELD

...................

door op de zevende dag te rusten. Ex. 20:11

 

Toen Christus op aarde was RUSTTE Hij op de zevende dag en zei dat de sabbat gemaakt is om de MENS. Mark. 2:27. Pred. 12:13.

Wat had God nog MEER kunnen doen om duidelijk te maken dat de zevende dag de heilige dag des Heren is van gewicht?  (Jes. 58:13.)

God heeft ALLES gedaan om de mens duidelijk te maken dat de zevende dag Zijn heilige rustdag is.

Wie Gods geboden DOET en LEERT zal groot heten in Gods koninkrijk. (Mat. 5:19.)

Gods geboden zijn WAARHEID en voor EEUWIG vastgesteld. (Psalm 119:151, 152.)

Op de nieuwe aarde zullen Gods kinderen van sabbat tot sabbat samenkomen om God te aanbidden. (Jesaja 66:22, 23.)

Nergens in de Bijbel vinden wij een aanwijzing dat de zevende dag als Gods heilige rustdag is veranderd. Schriftplaatsen als Col. 2:16, 17; Gal. 4:10 en Efeze 2:15 hebben niets te maken met de wekelijkse rustdag van Gods wet der tien geboden maar met inzettingen, tijden en feestsabbatten uit het wetboek van Mozes die als een schaduw tot op het kruis van Christus van kracht zijn geweest.

De kerk heeft onder invloed van anti Joodse gevoelens en algemeen heersende vormen van zonaanbidding op eigen gezag de zevende dag als Gods rustdag en sabbat voor de mens geleidelijk aan veranderd in de zondag, de eerste dag der week. Maar Gods wet kan niet worden veranderd (Mat. 5:18). God is onveranderlijk en niemand is groter dan God om inbreuk op Zijn geboden te kunnen en mogen maken. De mensheid is misleid door de macht die grote woorden spreekt tegen God en die de geheiligde tijd van de zevende dag, zoals geboden in Gods wet, ten onrechte heeft veranderd. (Dan. 7:25.)

 

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok