Veel mensen spreken over de Joodse sabbat. Was het sabbatsgebod alleen aan Joden gegeven?
Werd de sabbat pas waargenomen toen het volk Israël bij de berg Sinai was en Mozes de tien geboden heeft gegeven?
Zijn er aanwijzingen dat ook vóór de wetgeving op Sinai Gods geboden, met inbegrip van de sabbat, bekend waren en ook werden onderhouden?
Lees het artikel en ontdek de waarheid aangaande dit belangrijke onderwerp.

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok