Overal ter wereld is de oecumenische beweging actief.  Elke kerk en godsdienst heeft er mee te maken.
Wat is precies de doelstelling van de oecumene en welke middelen gebruikt zij om haar plannen te verwezenlijken?
Is de oecumenische beweging een zuiver bijbelse organisatie die bijdraagt aan de opbouw van God Koninkrijk?
Het artikel DE OECUMENE EN GODS VERLOSSINGSPLAN geeft inzicht hoe wij deze beweging moeten zien in het licht van Gods plan met deze wereld.

Deze site maakt gebruik van cookies en dergelijke

als de browser settings niet worden aangepast accepteert u deze

ok